پرش به محتویات

الگوریتم هفتگی- ترکیبیات

سلام!

بعد از حدود یک سال و 7 8 ماه میخوایم الگوریتم هفتگیو ادامه بدیم!

این هفته مبحثمون ترکیبیاته که نمیشه الگوریتم حسابش کرد ولی خیلی برا مرحله سه و ازمونای دوره مهمه.

پیشنهاد میشه قبل از سوالا این لینک هارو بخونید:

 لینک 1

 لینک 2

 لینک 3

 لینک 4

 لینک 5

 لینک 6

 لینک 7

خب حالا میریم سراغ سوالات:

سوال 1

سوال 2

سوال 3

سوال 4

سوال 5

سوال 6

سوال 7

سوال 8

سوال 9

سوال 10

سوال 11

سوال 12

از اینجا به بعد سوالا سخت تر میشه(البته سوالای این قسمت لزومن به ترتیب سختی مرتب نشدن!):

سوال 13(برای n,m<=1000000 حل کنید!)

سوال 14

سوال 15

سوال 16

سوال 17

سوال 18

سوال 19

سوال 20

سوال 21(برای n<=500 حل کنید!)

سوال 22

سوال 23

سوال 24

سوال 25

سوال 26

سوال 27

سوال 28

سوال 29

سوال 30

سوال 31

سوال 32

سوال 33

سوال 34

سوال 35

سوال 36

سوال 37

سوال 38

سوال 39(برای n,m<=5000 حل کنید)

سوال 40

سوال 41

سوال 42

سوال 43

سوال 44

سوال 45

سوال 46

سوال 47

سوال 48

سوال 49

سوال 50

سوال 51

سوال 52

سوال 53

سوال 54

سوال 55

سوال 56

سوال 57

سوال 58

سوال 59

سوال 60

سوال 61

سوال 62

سوال 63

سوال 64

سوال 65

سوال 66

سوال 67

سوال 68

سوال 69

نویسنده: علی شاه علی

طلاهای دوره ۳۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ · ۲۴:۰۰


نظرات