پرش به محتویات

آرشیو آزمون‌های المپیاد کامپیوتر

سوالات و پاسخنامه‌های رسمی مرحله اول، دوم و سوم

دوره مرحله اول مرحله دوم تستی مرحله دوم تشریحی مرحله سوم
دوره ۳۴ سوالات، پاسخنامه سوالات، کلید سوالات
دوره ۳۳ سوالات، پاسخنامه سوالات، کلید سوالات
دوره ۳۲ سوالات، پاسخنامه سوالات، پاسخنامه سوالات روز اول، روز دوم، پیوست
دوره ۳۱ سوالات، پاسخنامه سوالات سوالات، پاسخنامه
دوره ۳۰ سوالات، پاسخنامه سوالات، پاسخنامه سوالات
دوره ۲۹ سوالات، پاسخنامه سوالات، کلید سوالات، پاسخنامه روز اول، روز دوم
دوره ۲۸ سوالات، پاسخنامه سوالات، کلید سوالات روز اول، روز دوم
دوره ۲۷ سوالات، پاسخنامه سوالات، کلید سوالات روز اول، روز دوم
دوره ۲۶ سوالات، پاسخنامه سوالات، پاسخنامه سوالات، پاسخنامه روز اول، روز دوم
دوره ۲۵ سوالات، پاسخنامه سوالات، پاسخنامه سوالات، پاسخنامه روز اول، روز دوم
دوره ۲۴ سوالات، پاسخنامه سوالات، پاسخنامه سوالات، پاسخنامه روز اول، روز دوم
دوره ۲۳ سوالات، پاسخنامه سوالات، کلید سوالات، پاسخنامه روز اول، روز دوم
دوره ۲۲ سوالات، پاسخنامه روز اول، روز دوم روز صفرم، روز اول، روز دوم، روز سوم
دوره ۲۱ سوالات، پاسخنامه سوالات، کلید سوالات روز اول، روز دوم
دوره ۲۰ سوالات، پاسخنامه سوالات سوالات روز صفرم، روز اول، روز دوم، پاسخنامه
دوره ۱۹ سوالات، پاسخنامه سوالات سوالات، پاسخنامه
دوره ۱۸ سوالات، پاسخنامه سوالات
دوره ۱۷ سوالات، پاسخنامه سوالات
دوره ۱۶ سوالات، پاسخنامه روز اول، روز دوم
دوره ۱۵ سوالات، پاسخنامه سوالات
دوره ۱۴ سوالات، پاسخنامه سوالات
دوره ۱۳ سوالات، پاسخنامه روز اول، روز دوم
دوره ۱۲ سوالات، پاسخنامه روز اول، روز دوم
دوره ۱۱ سوالات، پاسخنامه
دوره ۱۰ سوالات، پاسخنامه روز اول
دوره ۹ سوالات، پاسخنامه
دوره ۸ سوالات، پاسخنامه روز اول، روز دوم
دوره ۷ سوالات، پاسخنامه
دوره ۶ سوالات، پاسخنامه سوالات
دوره ۵ سوالات، پاسخنامه روز اول، روز دوم
دوره ۴ سوالات روز اول، روز دوم

آزمون‌های شاززز

همه‌ی آزمون‌های شاززز رو می‌تونید از این لینک ببینید و دانلود کنید.